Podjetje TISKARNA ENX d.o.o. je na javnem razpisu P4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSP uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt Digitalna transformacija podjetja Tiskarna ENX d.o.o.!

Digitalna transformacija nam bo omogočila, da v podjetju posodobimo strojno opremo in naredimo še en korak dlje na področju premium unikatnih izdelkov, ki jih vidimo kot smiselno razširitev naše ponudbe. V digitalno transformacijo bodo v največji možni meri vključene vse poslovne funkcije in vsi zaposleni, ki bodo izboljšali svoje digitalne kompetence.

Cilji projekta so: optimizacija in digitalizacija poslovnih procesov, izboljšanje produktivnosti dela, zmanjšati tveganje za zastoj poslovanja v primeru epidemioloških razmer, povečati odpornost podjetja in omogočiti nadaljnji razvoj, predvsem pa vplivati na snovno in energetsko učinkovitost poslovnega procesa zaradi manjšega izmeta v proizvodnem procesu, zmanjšanjem nanosa barv, boljše kontrole in sledljivosti procesov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva na pandemijo Covid – 19. (www.eu-skladi.si)